KULTURAN DAKLE POSTOJIM

Ljudska kultura stara je koliko i ljudski rod. Svaki pojediinac i svaka zajednica ima moralnu obavezu da čuva i prenosi kulturno nasleđe kao štafetu civilizacije. To blago neprolazne vrednosti ostavili su nam na čuvanje naši preci, a mi smo dužni da ga sačuvamo i predamo u nasleđe potomcima, jer samo sa kulturnim identitetom postajemo i…