Lektura i korektura

Lektura teksta

podrazumeva čitanje rukopisa i prepoznavanje svih vrsta stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka i njihovo otklanjanje, kao i ujednačavanje terminologije i prilagođavanje teksta duhu jezika. Obavezno se lektorišu tekstovi koji su namenjeni za objavljivanje i poslovnu i službenu komunikaciju.
Prilikom obrade teksta, lektor uzima u obzir i pisca (autora) i čitaoca rukopisa i nastoji da stilskim oblikovanjem teksta omogući razumevanje napisanog, ćuvajući pri tome osnovnu formu i poruku svakog segmenta u rukopisu pisca.
Lektori prevodilačke agencije Translate Studio su kompetentni stručnjaci i profesori srpskog ili odgovarajućeg stranog jezika, koji će Vaše pisane materijale oblikovati i učiniti jasnijim i preciznijim.

Korektura teksta

podrazumeva ispravljanje nehotice nastalih interpunkcijskih, slovnih i drugih tipografskih i tehničkih grešaka. Ovom procesu je neophodno pokloniti dužnu pažnju, jer ponekad naizgled sasvim bezazlene greške mogu čitaoca dovesti u zabunu.
Stručnjaci prevodilačke agencije Translate Studio pružaju usluge lekture i korekture teksta kako na srpskom, tako i na stranim jezicima.
Cena lekture i korekture zavisi od broja strana, jezika, udela slika i grafikona na svakoj strani, roka i drugih faktora i određuje se individualno. Za procenu precizne cene i roka molimo da nam dostavite dokument na našu e-mail adresu ili putem on-line obrasca.

Pošaljite dokument
za besplatnu procenu

    Online Konvertor - Latinica u Ćirilicu | Ćirilica u Latinicu