Pismeni prevodi

Pismeno prevođenje je najrasprostranjeniji i najtraženiji vid profesionalnog prevođenja na tržištu prevodilačkih usluga.
Uopšteno govoreći, pismeni prevod je prevod u kome se originalni i prevedeni tekst pojavljuju u obliku sadržaja na papiru. Takođe, pismeni prevod može se vršiti i iz usmenih izvora.

Prevodilac proučava tekst na jednom jeziku (izvorni jezik) i prenosi ga u pisanoj formi na drugi jezik (ciljni jezik)

Proces prevođenja sastoji se od nekoliko faza:

 • Čitanje teksta u celini;
 • Shvatanje opšteg smisla teksta;
 • Razumevanje njegovog značenja;
 • Zapisivanje  prevedenog teksta.

Prevodilačka agencija Translate Studio pruža usluge pismenog prevođenja iz različitih oblasti:

 • Ekonomija i pravo (ugovori, konstitutivni akti, biznis-planovi, tekstovi zakona, dokumenti međunarodnog prava i drugi pravni dokumenti);
 • Bankarski i finansijski izveštaji preduzeća (bilansi – završni račun, bilans uspeha, bilans tokova gotovine, statistički aneks, promene kapitala, papiri od vrednosti, osiguranje, investicije);
 • Markentiška istraživanja;
 • Tenderska dokumentacija;
 • Tehnička dokumentacija (mašinske knjige, tehnička uputstva, specifikacije, patenti, međunarodni standardi,  dokumentacija u oblasti naftne industrije, metalurgije, rudarstva, geološkog istraživanja, mašinogradnje, brodogradnjie, astronomije, obrade drveta, vazduhoplovstva, telekomunikacija, softvera);
 • Medicinski prevodi;
 • Naučni prevodi (biologija, geologija, geofizika, psihologija, poljoprivreda, hemija, ekologija);
 • Prevod Web-sajtova;
 • Publicistika (umetnost, kinematografija, religija, teologija, filozofija, pedagogija);
 • Prevod standardnih dokumenata.

Za utvrđivanje kvaliteta pisanog prevoda postoji nekoliko kriterijuma.

Jedan od presudnih uslova je preciznost i podrazumeva besprekornu usklađenost između izvornog sadržaja i prevedenog teksta.
Drugi uslov koji određuje kvalitet pisanog prevoda je njegova transparentnost. Ovaj kriterijum pretpostavlja da prevedeni tekst treba da bude takav, da se prilikom čitanja doživljava ne kao prevod, već kao tekst sastavljen na jeziku prevoda, uz poštovanje svih normi i pravila pravopisa.

U svakom trenutku svesni smo ozbiljnosti preuzetih na sebe obaveza i ovom poslu pristupamo sa velikom odgovornošću.

Pošaljite dokument
za besplatnu procenu