Prevodi sa sudskom overom

Sudski tumač je lice sa visokim stručnim obrazovanjem, postavljeno od strane nadležnog suda, koje svojom izjavom, pečatom i potpisom dokazuje da su prevedeni dokument i original istovetni.

Naši sudski tumači su stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najsloženijih sadržaja.

Najčešći dokumenti koji zahtevaju prevod sa sudskom overom:

Pravni i sudski dokumenti:

 • Presude;
 • Ugovori;
 • Tužbe;
 • Zapisnici;
 • Rešenja;
 • Odluke;
 • Pravilnici;
 • Izvodi iz sudskog registra preduzeća;
 • Izvod iz registra APR;
 • Finansijski izveštaji;
 • Revizorski izveštaji;
 • Fakture;
 • Sertifikati;
 • Međunarodne dozvole;
 • Punomoćja;
 • Tenderska dokumentacija;

Lični dokumenti:

 • Izvodi iz matičnih knjiga;
 • Uverenja o prebivalištu;
 • Potvrde o državljanstvu;
 • Svedočanstva;
 • Diplome;
 • Diplomski radovi;
 • Prepis ocena i nastavni plan;
 • Biografije;
 • Dozvole za boravak;
 • Zahtevi za dobijanje viza;
 • Radne dozvole;
 • Potvrde o stanju računa u banci;
 • Lične karte;
 • Vozačke dozvole;
 • Pasoši;
 • Medicinski nalazi.

Za prevod je neophodno dostaviti original ili kopiju originalnog dokumenta, lično u našu kancelariju ili elektronskim putem na [email protected]

Klijentima iz unutrašnjosti prevode dokumenata dostavljamo poštanskom kurirskom službom „POST EXPRESS“.

Pošaljite dokument
za besplatnu procenu