Prevodilac za ruski jezik

Ruski jezik pripada istočnoj grupi slovenskih jezika. Zvanični je jezik Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije, a u prošlosti je bio jezik međunarodne komunikacije država SSSR-a. Maternji je za oko sto šezdeset miliona ljudi, a koristi ga ukupno oko  četristo šezdeset miliona ljudi. Status manjinskog jezika ima u Rumuniji, Finskoj, Norveškoj, Jermeniji, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Moldaviji, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajini.

Ruski je najrasprostranjeniji slovenski jezik, najveći jezik po broju izvornih govornika u Evropi i jedan od zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija.

U vremenu visokih tehnologija i napretka, kvalitetno prevođenje sa ruskog jezika je usluga bez koje je teško i studentu i uspešnom biznismenu.

Iskusni prevodioci ruskog  jezika prevodilačke agencije „Translate Studio“ obavljaju  prevode sa srpskog na ruski / sa ruskog na srpski  sadržaja opšte i uskostručne tematike, tehničkih tekstova i dokumentacije, finansijskih i pravnih dokumenata, lične dokumentacije i svih ostalih tekstova i dokumenata.

U timu imamo izvorne govornike koji odlično poznaju i srpski jezik, isto tako prevodioce – diplomirane filologe ili stručnjake drugih usmerenja, koji su dugi niz godina živeli i radili u Rusiji, te im je ruski jezik zapravo postao – kao maternji. Takođe, možemo da prevodimo sa ruskog na druge jezike i obrnuto. U stanju smo da u kratkom roku prevedemo vrlo obiman materijal.

Nudimo:

Pismene prevode:

 • prevod sa ruskog na srpski jezik
 • prevod sa srpskog na ruski jezik
 • prevod sa ruskog na druge strane jezike
 • prevod sa stranih jezika na ruski jezik
 • lektura i korektura već prevedenog teksta na ruski jezik

Prevode sa overom sudskog tumača:

 • prevod sudskog tumača za ruski jezik
 • izlazak na teren sudskog tumača za ruski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo (u sudu, opštini…)

Usmene prevode:

 • simultani prevod
 • konsekutivni prevod.

Visoka stručnost  naših prevodilaca garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Mi volimo ono što radimo i svakog dana, iz godine u godinu, poboljšavamo i unapređujemo kvalitet naših prevodilačkih usluga.

 

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).