Prevodioci

Agencija za prevođenje Translate Studio već duži niz godina svojim brojnim klijentima pruža širok spektar usluga u oblasti prevodilaštva.

Naši prevodioci su diplomirani filolozi i profesori, kao i izvorni govornici jezika, profesionalci u svom poslu,  sa višegodišnjim iskustvom.  Oni su obavezani na  strogo čuvanje poverljivosti informacija.

Sve što se dešava u „Translate Studio“,  ostaje u – „Translate Studio“ .

Poverite prevod najboljima!

Profesionalni prevodilac je osoba koja obavlja delatnost prevođenja sa jednog jezika na drugi i pri tome je završila Filološki fakultet sa usmerenjem za određeni jezik sa koga želi da prevodi. Osim izvrsnog poznavanja kako stranog, tako i maternjeg  jezika, nakon završenog školovanja mora konstantno da usavršava svoje znanje.  Mora da poseduje osobine lepog izražavanja, pisanog i usmenog, sposobnost pažljivog slušanja, tečan i jasan govor, da bude precizna i tačna u radu. Zbog stalne komunikacije sa ljudima naročito je bitno da je društvena i komunikativna. Najbolji rezultati se postižu kada prevodilac prevodi sa stranog na maternji jezik.

Mogu se prevoditi tekstovi, dokumenta, razni spisi, knjige, članci, filmovi i drugo, kao i direktan govor govornika na nekom od stranih jezika. Prevodilac takođe može da obavlja funkciju lektorisanja prevoda sa maternjeg na strani jezik – članaka, knjiga, dokumenata i drugih tekstova.

Ne prevode se reči, već značenje.