Posao prevodioca je zahtevan. Morate biti vredni i uporni i spremni na stalno usavršavanje. Pored odgovarajućeg obrazovanja neophodno je da vešto upotrebljavate svoje znanje. Bićete dobar prevodilac onoliko, koliko je dobar vaš prevod.

Pojavom Interneta posao prevodioca je veoma olakšan. U ponudi je i na raspolaganju  veliki broj rečnika. Jedni su online, druge možemo preuzeti i instalirati na sopstvenom računaru, treće kopirati i listati na ekranu ili štampati. Njihovi pojavni oblici, kao i sadržaj i način korišćenja su veoma različiti. Veoma je važno da se naglasi razlika između online i ofline rečnika, odnosno mašina za prevođenje i govornih mašina.

Više informacija na ovu temu dostupno je u tekstu autora Ljiljane Kovačević, na sledećem linku: Kako se kaže?