Sudski tumač za arapski jezik

Arapski jezik spada u najstarije jezike sveta, datira još iz IV veka i pripada južnom ogranku semitskih jezika. Govori se u velikom broju država, poput Egipta, Kuvajta, Saudijske Arabije, Sirije, Libana, Alžira, Behreina, Iraka, Jordana, Libanona, Libije, Mauritanije, Maroka, Omana, Katara, Sudana itd. Zvanični je jezik u 26 država sveta, pri čemu je maternji jezik za oko 500 miliona ljudi. Broj govornika je daleko veći, jer je to jezik na kome je napisana Sveta muslimanska knjiga – Kuran, tako da ga koriste muslimani širom sveta. Ovaj jezik je imao veliki uticaj na kulturu i jezik evropskih naroda, što potvrđuju brojni arabizmi u evropskim pismima, kao i činjenica da se neke prakse koje su nam Arapi preneli i dalje koriste, pogotovo u oblastima medicine, filozofije, astronomije, astrologije, matematike, algebre i drugim naukama.

Godine 1974. arapski je postao šesti službeni jezik Ujedinjenih Nacija. Takođe je službeni jezik u organizacijama poput Arapske lige, Organizacije islamske konferencije i Afričke unije.

Arapske firme su česti poslovni partneri kompanijama iz Srbije, zbog čega postoji značajna potreba za upotrebom arapskog jezika na ovim prostorima, kao i za prevođenjem. Ponajčešće su traženi prevodi sa overom sudskog tumača.

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za arapski jezik, koji će biti tu za Vas, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa arapskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na arapski jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za arapski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na arapski jezik ili sa arapskog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost  naših prevodilaca i sudskih tumača garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).