Sudski tumač za bugarski jezik

Bugarski jezik je jedan od južnoslovenskih jezika. Za oko 7 miliona ljudi koji žive u Bugarskoj je maternj, a ukupno ima oko 9 miliona govornika, u Srbiji, Turskoj, Grčkoj, Ukrajini itd… Status službenog jezika je zadobio u Bugarskoj, u Evropskoj Uniji i na Svetoj Gori.

Pismo koje se koristi je bugarska ćirilica, koja je nastala od staroslovenske azbuke i ima 30 slova. To je bio prvi pismeni slovenski jezik koji se pojavio u toj formi tokom 9. veka u glagoljici. Za pismenost Bugara veliki značaj su imali učitelji Kirilo i Metodije koji su književno oblikovali bugarski jezik na osnovu južnoslovenskog govora iz neposredne blizine Soluna.

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za bugarski jezik, a oni su neretko i izvorni govornici ovog jezika. Biće Vam na usluzi, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa bugarskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za bugarski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na bugarski jezik ili sa bugarskog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost  naših prevodilaca i sudskih tumača garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).