Sudski tumač za češki jezik

Češki jezik pripada slovenskoj grupi (zapadnoj podgrupi) indoevropske porodice. Njegov najbliži srodnik je slovački jezik, pri čemu se sličnost između ova dva jezika procenjuje čak na 95%, a potom poljski i lužičkosrpski. Status službenog jezika ima u Republici Češkoj. Maternji je za  11 milliona govornika, od čega za 10 miliona u Češkoj, pola miliona u SAD, 70.000 u Slovačkoj, 50 000 u Kanadi, 30 000 u Nemačkoj. U Srbiji je češki jezik u službenoj upotrebi jedino u opštini Bela Crkva, u krugovima  najbrojnije  češke nacionalne manjine.

Kroz istoriju, ovaj jezik je bio poznat pod nazivom “bohemski”. Piše se latinicom i jedan je od jezika Evropske Unije od ulaska Češke u ovu zajednicu. Relativno je lak za učenje.

Češke firme su česti poslovni partneri kompanijama iz Srbije, zbog čega postoji značajna potreba za upotrebom češkog jezika na ovim prostorima, kao i za prevođenjem. Ponajčešće su traženi prevodi sa overom sudskog tumača.

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za češki jezik, koji će biti tu za Vas, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa češkog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na češki jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za češki jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na češki jezik ili sa češkog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost  naših prevodilaca i sudskih tumača garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).