Sudski tumač za engleski jezik

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za engleski jezik, koji će vam se naći na usluzi, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača za engleski jezik: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa engleskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za engleski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači za engleski jezik prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na engleski jezik ili sa engleskog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača za engleski jezik možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača za engleski jezik možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Engleski je zvanični jezik u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, na Novom Zelandu i mnogim drugim zemljama. Jedan je od primarnih jezika u državama Belize, Kanada, Indija, Irska, Singapur, Filipini i Južnoafrička Republika.

Ovaj zapadnogermanski jezik je najzastupljeniji jezik na čitavoj planeti i trenutno četvrti najrasprostranjeniji maternji jezik na svetu. Preko 400 miliona ljudi ga koristi kao maternji, a čak 700 miliona u svakodnevnoj komunikaciji, što se može smatrati dovoljnim pokazateljem njegovog globalnog statusa, baš kao što je u prošlosti to bio slučaj sa latinskim jezikom. U širokoj je upotrebi u javnoj i privatnoj sferi, primaran u međunarodnim, akademskim i poslovnim krugovima. Engleski igra značajnu ulogu u kulturnoj, političkoj i ekonomskoj sferi društava u kojima je u upotrebi kao prvi ili drugi jezik.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).