Sudski tumač za francuski jezik

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za francuski jezik, koji će vam se naći na usluzi, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača za francuski jezik: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa francuskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za francuski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači za francuski jezik prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju. Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na francuski jezik ili sa francuskog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača za francuski jezik možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača za francuski jezik možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost  naših prevodilaca i sudskih tumača za francuski jezik garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Francuski jezik pripada indoevropskoj porodici romanskih jezika. Potekao je od  latinskog narodnog (vulgarnog) jezika koji su Rimljani doneli u Galiju nakon njenog osvajanja. Počev od 18. veka bio je jezik diplomatije evropskih kolonijalnih sila i visokog društva, da bi početkom 20. veka engleski jezik bio sa njim izjednačen. Danas francuski smatraju jezikom ljubavi, mode i umetnosti.

Francuski jezik se primarno koristi u Francuskoj, Belgiji, Švajcarskoj, prekomorskim teritorijama Francuke, kao i bivšim kolonijama Francuske i Belgije. Upotrebljava ga 110 miliona stanovnika na Zemlji kao prvi jezik, a ukupno 190 miliona ljudi se njime služi u svakodnevnoj komunikaciji.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).