Sudski tumač za grčki jezik

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za grčki jezik.

Grčke firme su česti poslovni partneri kompanijama iz Srbije, zbog čega postoji značajna potreba za upotrebom grčkog jezika na ovim prostorima, kao i za prevođenjem. Ponajčešće su traženi prevodi sa overom sudskog tumača za grčki jezik.

Sudski tumači za grčki jezik prevodilačke agencije Translate Studio biće tu za Vas, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača za grčki jezik: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa grčkog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na grčki jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za grčki jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači za grčki jezik prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na grčki jezik ili sa grčkog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača za grčki jezik možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača za grčki jezik možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost naših prevodilaca i sudskih tumača za grčki jezik garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Grčki jezik spada u grupu indoevropskih jezika. Status službenog ima u Grčkoj Republici i na Kipru. Takođe, ovim jezikom govori grčka dijaspora širom sveta. Prvi put se sreće već oko XIV veka pre nove ere u kritskim zapisima poznatim kao Linearno B pismo. Piše se grčkim alfabetom, koji čini 24 slova.  Ćirilična azbuka i latinska abeceda su nastale na bazi grčkog alfabeta. Grčki alfabet je bio prvo pismo koje označava i samoglasnike.

Savremeni grčki je jedan od najbogatijih jezika današnjice, sa fondom od preko 600,000 reči. Spade u takozvane izolate, jer nije sličan ni sa jednim drugim jezikom. Grčke reči poput: metar, auto, gram, alfabet, istorija, geografija i mnoge druge, koje i mi koristimo, provlače se kroz mnoge druge jezike.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]slatestudio.com.

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).