Sudski tumač za japanski jezik

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za japanski jezik, koji će biti tu za Vas, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa japanskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za japanski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na japanski jezik ili sa japanskog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost  naših prevodilaca i sudskih tumača garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Japanski jezik pipada japanskoj jezičkoj porodici, zajedno sa Ryukyu jezicima, koji se govore na području Okinawe. U savremena japanska pisma spadaju kandži, hiragana, katakana. Maternji je za oko 130 miliona ljudi. U Japanu je službeni, a govori se još u delovima Kine i Koreje koji su dugo bili pod japanskom vlašću, kao i u područjima gde živi puno japanskih emigranata (SAD, Brazil).

Za Japan su karakteristične mnoge specifičnosti. Jedna od njih je recimo – sistem adresiranja. Naime, u ovoj zemlji je apsolutno nepoznat opšte prihvaćeni u svetu sistem adresiranja.  Ulice u Japanu nemaju nazive, već se koristi jedinstveni sistem blokova. Neke najveće i najprometnije ulice imaju svoja imena, ali se ona vrlo često ne koriste. Svaki grad je podeljen u blokove, sastavljene od grupa ulica, pa kada tražimo određeni objekat,  neophodno je da znamo i u kom se bloku nalazi. Sami blokovi nisu uvek poređani po logičnom redu, što dodatno otežava snalaženje. Zatim je potrebno da u određenom bloku pronađete i zgradu koju tražite. One su srećom obeležene brojevima, ali brojevi ne idu po redu, već se zgradama brojevi dodeljuju onako kako je koja izgrađena.

Danas je japanski jezik privlačan širom sveta, kako zbog bogate kulture, tako i zbog vrlo razvijene ekonomije. Potreba za prevođenjem, a još više potreba za prevođenjem sa overom sudskog tumača, raste iz dana u dan.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).