Sudski tumač za kineski jezik

Kineski je službeni jezik Narodne Republike Kine, Singapura i Tajvana. Smatra se da ovim jezikom govori oko 1,5 milijardi ljudi samo u Kini, dok je u odnosu na celu planetu, ovaj broj mnogo veći.

Mnogi smatraju da je kineski najteži jezik za učenje, teži od japanskog i arapskog, pre svega zato što koristi više od 3000 hijeroglifa, što je mnogo teže pisati nego japanski ili korejski.

Kineski predstavlja skup veoma različitih dijalekata, pa ga zbog toga većina lingvista smatra nezavisnom jezičkom granom koja se sastoji od samostalnih, mada povezanih, jezičkih i dijalekatskih grupa. Zapravo, kineski je sastavljen od mnoštva drugih jezika. Ali hijeroglifi su jedinstveni. Pisanje osnovnih hijeroglifa od sredine 20. veka, nakon reforme u Kini, postalo je mnogo jednostavnije. Jedinstveni kineski se zove Mandarinski ili prosto Mandarin, koji se u Kini naziva Putonghua. U kineskom jeziku postoji 10 dijalekatskih grupa i sedam osnovnih tradicionalnih dijalekata.

Kako je Kina druga svetska sila i poseduje najbrže rastuću ekonomiju, u poslovnom svetu kineski jezik se smatra jezikom budućnosti, pre svega u poslovnim komunikacijama.

Kineske firme su česti poslovni partneri kompanijama iz Srbije, zbog čega postoji značajna potreba za upotrebom kineskog jezika na ovim prostorima, kao i za prevođenjem. Često su traženi prevodi sa overom sudskog tumača.

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za kineski jezik, koji će biti tu za Vas, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa kineskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za kineski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na kineski jezik ili sa kineskog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost  naših prevodilaca i sudskih tumača garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).