Sudski tumač za makedonski jezik

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za makedonski jezik, koji će biti tu za Vas, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa makedonskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na makedonski jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za makedonski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima, prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost  naših prevodilaca i sudskih tumača (najčešće izvornih govornika makedonskog jezika) garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Makedonski jezik pripada grupi indoevropskih slovenskih jezika.  Maternji je za oko dva miliona ljudi. Najslični je bugarskom, čak do te mere da govornici ova dva jezika mogu komunicirati i međusobno se dobro razumeti. Kod pisanog jezika razlike su znatno veće. Zvanično pismo je ćirilica, ali se takođe koristi i latinica. Na teritoriji Makedonije oduvek je živelo dosta narodnosti, pa su se njihovi jezici neminovno odrazili na makedonski. Tako, ima dosta pojmova iz srpskog, ruskog, turskog i engleskog jezika. Službeni je jezik Makedonije od 1945. godine, a priznat je kao manjinski jezik u Albaniji, Rumuniji i Srbiji. Govori se i u Grčkoj, Bugarskoj, Crnoj Gori, drugim zemljama Evrope, zatim delom u Australiji, Turskoj, Americi i Kanadi. Makedonski dijalekti mogu se podeliti na zapadnu i istočnu grupu; granica ide dolinom Vardara sa prelaznim pojasevima na severu, prema srpskom, i na istoku, prema bugarskim govorima.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).