Sudski tumač za portugalski jezik

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu tumače za portugalski jezik, koji će biti tu za Vas, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača za portugalski jezik: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa portugalskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za portugalski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači za portugalski jezik prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju. Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača za portugalski jezik možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača za portugalski jezik možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost  naših prevodilaca i sudskih tumača za portugalski jezik garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Portugalski jezik vodi poreklo od latinskog jezika i uz francuski, španski i italijanski pripada porodici romanskih jezika. Najviše se govori u delovima Južne Amerike, Zapadne Evrope i delovima Afrike. Postoje dve glavne varijante – brazilski portugalski kojim se služi većina govornika portugalskog, i evropski ili luzitanski portugalski, kojim se govori u Portugaliji, Africi i Istočnom Timoru.

Po broju maternjih govornika šesti je u svetu, a najsličniji je galicijskom jeziku, koji se govori u jednom delu Španije. U ovom trenutku, prema ukupnom broju govornika to je najbrže rastući jezik na celom svetu.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).