Sudski tumač za ruski jezik

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za ruski jezik, koji će vam se naći na usluzi, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača za ruski jezik: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa ruskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na ruski jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za ruski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima, prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači za ruski jezik prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koje je potrebno prevesti sa srpskog na ruski jezik ili sa ruskog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača za ruski jezik možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača za ruski jezik možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost  naših prevodilaca i sudskih tumača za ruski jezik garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Rusija je jedna od najvećih zemalja sveta, prostire se na ogromnoj teritorij i naseljavaju je  mnogi narodi. Svojim prirodnim bogatstvima i razvijenom kulturom privlači veliki broj stranaca, koji su takođe zainteresovani i za izučavanje ruskog jezika. Za oko 160 miliona ljudi ovaj jezik je maternji. Ukupan broj govornika ruskog jezika je oko 460 miliona. Ruski je službeni jezik u Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Kirgistanu i Tadžikistanu. Jedan je od šest zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija. Teško ga je naučiti, njegova gramatika je komplikovana, ali logična.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).