Sudski tumač za slovenački jezik

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za slovenački jezik, koji će biti tu za Vas, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača za slovenački jezik: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa slovenačkog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na slovenački jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za slovenački jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači za slovenački jezik prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača za slovenački jezik možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača za slovenački jezik možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost naših prevodilaca i sudskih tumača za slovenački jezik garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Slovenački spada u indoevropsku grupu jezika, tačnije u južno-slovenske. Maternji je za oko dva i po miliona ljudi. Osim u Sloveniji, govori se još u pograničnim delovima Italije, Austrije, Mađarske i u dijaspori – najviše u Francuskoj, Nermačkoj, SAD, Australiji. Dosta je sličan sa češkim i slovačkim, no i srpski i slovenački jezik su strukturno veoma bliski.

Slovenačke firme su česti poslovni partneri kompanijama iz Srbije, zbog čega postoji značajna potreba za upotrebom slovenačkog jezika na ovim prostorima, kao i za prevođenjem. Ponajčešće su traženi prevodi sa overom sudskog tumača.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).