Sudski tumač za španski jezik

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za španski jezik, koji će vam se naći na usluzi, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača za španski jezik: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa španskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na španski jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za španski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači za španski jezik prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na španski jezik ili sa španskog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača za španski jezik možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača za španski jezik možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost  naših prevodilaca i sudskih tumača za španski jezik garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Španski jezik pripada grupi romanskih jezika. Nastao je u jugozapadnoj Evropi, na Pirinejskom poluostrvu (Iberija). Razvijao se iz vulgarnog latinskog, uz uticaje baskijskog, na severu i aparskog na krajnjem jugu poluostrva. Pored španskog, u Španiji se još govori baskijski, katalanski i galješik. Zvanično se upotrebljava u preko 20 zemalja na 3 kontinenta.  Spada u pet velikih svetskih jezika. Kao maternji jezik govori ga 400 miliona ljudi, kao strani još 100 miliona širom  sveta. Jedan je od službenih jezika u Evropskoj Uniji, Organizaciji ujedinjenih nacija i brojnim drugim međunarodnim organizacijama. Drugi je po redu jezik u svetu po broju maternjih govornika i treći po korišćenju na internetu.

Kroz istoriju i sve do danas, ovaj jezik zauzima značajno mesto u oblasti književnosti, arhitekture, umetnosti i turizma.

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).