Sudski tumač za hrvatski jezik

Prevodilačka agencija Translate Studio ima u svom timu veći broj sudskih tumača za turski jezik, koji će biti tu za Vas, ukoliko Vam zatreba prevod:

 • ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača: Izvoda iz matične knjige, Uverenja o prebivalištu, Potvrde o državljanstvu, Svedočanstva, Diplome, Radne dozvole, Potvrde o stanju računa u banci, Lične karte, Vozačke dozvole, Pasoša, Medicinskog nalaza i drugih ličnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu;
 • pravnih i poslovnih dokumenata: Presuda, Tužbi, Rešenja, Punomoćja, Odluka, Ugovora, Zapisnika, Pravilnika, Izvoda iz sudskog registra preduzeća, Izvoda iz registra APR, Finansijskih izveštaja, Revizorskih izveštaja, Faktura, Sertifikata, Međunarodnih dozvola, Tenderske dokumentacije i drugih pravnih i poslovnih dokumenata koji zahtevaju sudsku overu.

Nudimo:

 • pismene prevode dokumenata sa turskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača;
 • pismene prevode dokumenata sa srpskog na turski jezik sa overom sudskog tumača;
 • izlazak na teren sudskog tumača za turski jezik u slučajevima kada se zahteva njegovo prisustvo – u sudu, opštini, kod javnog beležnika, ali i na važnim sastancima,  prilikom potpisivanja ugovora i drugim situacijama gde se zahteva prisustvo sudskog tumača.

Sudski tumači prevodilačke agencija Translate Studio su stručni, brzi i efikasni u radu, tačni i precizni u prevođenju.  Oni svojim pečatom i potpisom garantuju istovetnost prevoda sa originalom.

Dokumente i ostali materijal koji je potrebno prevesti sa srpskog na turski jezik ili sa turskog na srpski jezik i overiti pečatom sudskog tumača možete doneti lično u našu poslovnicu  ili nam poslati skenirane, u elektronskoj formi, na našu e-mail adresu.

Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).

Overene prevode većeg obima dostavljamo besplatno na vašu adresu u Beogradu.

Visoka stručnost  naših prevodilaca i sudskih tumača garantuje besprekoran kvalitet prevoda u bilo kojoj predmetnoj oblasti i strogo poštovanje poverljivosti informacija.

Turski jezik govori oko 250 miliona ljudi u čak 35 zemalja sveta. U ovom trenutku jedan je od najviše korišćenih jezika i na šestom je mestu po broju ljudi koji ga govore. Osim u Turskoj, zastupljen je na Kipru, gde je takodje jedan od zvaničnih jezika, zatim u balkanskim zemljama koje su u potpunosti ili delom pripadale nekadašnjem Osmanskom carstvu – Bugarskoj, Grčkoj, Makedoniji, Albaniji.  Milioni turskih migranata u Evropskoj uniji govore svoj maternji jezik, a prema nekim procenama samo u Nemačkoj preko 2 miliona ljudi upotrebljava ovaj jezik. Rasprostranjen je i u Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj.

Turski jezik nije blizak nijednom evropskom jeziku. Međutim, ukoliko dobro poznajete turski, mogli biste delimično da se sporazumete sa narodom  Azerbejdžana, Turkmenistana, Kazahstana, Kirgistana i Uzbekistana.

U našoj zemlji ovaj jezik je veoma popularan, što zbog velikog broja turskih serija romantičnog sadržaja koje se trenutno prikazuju na televiziji, što zbog prelepih letovališta kojima obiluje veći deo Turske. Iz dana u dan produbljuje se saradnja među srpskim i turskim privrednicima, niču nove firme i fabrike, samim tim zainteresovanost među mladim ljudima za izučavanje ovog jezika je sve veća.

 

Pošaljite dokumenat
za besplatnu procenu

  Pozovite nas na 011 7704 319 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem e-mail poruke na [email protected]

  Ukoliko Vam je potreban hitan kontakt sa nama i posle radnog vremena ili u toku vikenda,
  možete pozvati na: +381 60 3195 520.

  Originale prevedenih dokumenata i overenih od strane sudskog tumača možete preuzeti kod nas lično, a na Vaš zahtev moguća je i dostava kurirskom poštom (posebno ukoliko se nalazite izvan Beograda).