Sudski tumači

Agencija za prevođenje Translate Studio pruža usluge prevođenja uz overu ovlašćenih sudskih tumača za većinu svetskih jezika.

Klijenti nam daju prednost, zato što:

 • nudimo fleksibilan vremenski okviri za završetak prevoda – jer Vi određujete vremenski okvir! Spremni smo da se uklopimo čak i u najkraće rokove;
 • imamo najoptimalniji odnos cene i kvaliteta;
 • visoko profesionalni prevodioci su stručnjaci u svojoj oblasti, sa velikim iskustvom u radu;
 • imamo atraktivan sistem bonusa – obezbeđujemo popuste za obimnije prevode;
 • vršimo besplatnu dostavu kod obimnijih prevoda.

Sudski tumači prevodilačke agencije Translate Studio vrše prevod i overu svih ličnih i pravnih dokumenata.

PREVOD I OVERA LIČNIH I PRAVNIH DOKUMENATA:

 • prevod sa overom izvoda iz matičnih knjiga
 • prevod sa overom potvrda o državljanstvu
 • prevod sa overom potvrde o nekažnjavanju
 • prevod sa overom uverenja o prebivalištu
 • prevod sa overom uverenja o slobodnom bračnom stanju
 • prevod sa overom odluka
 • prevod sa overom rešenja
 • prevod sa overom zapisnika
 • prevod sa overom tužbi
 • prevod sa overom pasoša
 • prevod sa overom lične karte
 • prevod sa overom vozačke dozvole
 • prevod sa overom uverenja o položenim ispitima
 • prevod sa overom uverenja o diplomiranju
 • prevod sa overom CV-ja i propratnih pisama
 • prevod sa overom pisama preporuke
 • prevod sa overom diploma i svedočanstava
 • prevod sa overom dodatka diplomi
 • prevod sa overom izjava
 • prevod sa overom punomoćja
 • prevod sa overom potvrde o stanju računa u banci
 • prevod sa overom medicinskih nalaza
 • prevod sa overom ugovora
 • prevod sa overom tenderske dokumentacije
 • prevod sa overom tehničkih uputstava
 • prevod sa overom statuta privrednih društava
 • prevod sa overom rešenja Agencije za privredne registre
 • prevod sa overom finansijskih izveštaja
 • prevod sa overom revizorskih izveštaja
 • prevod sa overom faktura
 • prevod sa overom sertifikata i međunarodnih dozvola
 • prevod sa overom Apostille pečata

Sudski tumač je  profesionalni prevodilac, koji poseduje pečat sa svojim imenom i registrovanim brojem i ovlašćen je od strane suda da pečatom overava svoje prevode i na taj način garantuje istovetnost prevedenog teksta sa originalom.

Kako bi postao sudski tumač (sudski prevodilac), neophodno je da osim izvrsnog poznavanja maternjeg jezika i jezika na koji prevodi, poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje. Ukoliko to nije Filološki fakultet, obavezan je da pred komisijom koju odredi ministar dokaže da u potpunosti poznaje jezik sa koga prevodi i na koji prevodi, usmeni govor ili pisani tekst. Mora da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u njegovom maternjem jeziku, kao i u jeziku na koji prevodi. Takođe, neophodno je da poseduje najmanje pet godina prevodilačkog iskustva. Pri tome  treba da bude punoletni državljanin Republike Srbije koji ima prijavljeno prebivalište na adresi koja pripada opštini u kojoj je potreban sudski tumač.

Ministar pravde na predlog predsednika viših sudova najmanje jednom godišnje objavljuje oglas za postavljanje sudskih tumača/prevodilaca u opštinama ili mestima gde je uočen njihov nedostatak. Rešenje o postavljenju stalnih sudskih tumača donosi ministar pravde.