Usluge

Prevodilačka agencija Translate Studio pruža kompletnu uslugu usmenog i pismenog prevođenja, usluge prevoda sa overom sudskog tumača, hitnih prevoda, lekture i korekture, uz strogo poštovanje rokova i vrhunski kvalitet, pouzdanost i pristupačnu cenu.

Pismeni prevodi

Nudimo prevođenje pravnih, ekonomskih, naučnih i tehničkih tekstova, kao i kataloga, priručnika, brošura, web stranica, e-mail poruka, knjiga, uputstava i drugih tekstova, sa i bez sudske overe.

Usmeni prevodi

Pružamo usluge konsekutivnog i simultanog prevođenja. Naši prevodioci su profesionalci sa bogatim iskustvom, koji će Vam omogućiti neometano organizovanje:

  • Poslovnih sastanaka
  • Pregovora
  • Seminara
  • Prezentacija
  • Sajmova

Prevodi sa sudskom overom

Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača. Za prevod je neophodno dostaviti original ili kopiju originalnog dokumenta.

Hitni prevodi

Translate Studio nudi uslugu hitnog prevođenja.

Za hitne prevode možete nas kontaktirati na

Viber. +381 63 8054 720

Lektura i korektura

Stručnjaci sa bogatim iskustvom pružaju uslugu lekture i korekture kako tekstova na srpskom jeziku, tako i tekstova prevedenih na strane jezike.

Cena prevoda

Cena prevoda formira se na osnovu broja prevodilačkih strana.

Jedna prevodilačka strana sadrži 1800 kompjuterski obračunatih karaktera sa razmacima.

Cena prevoda takođe zavisi od jezičke kombinacije, nivoa usluge, dužine teksta i roka isporuke.

Na veći broj strana odobravamo popuste.

Za detaljnije informacije pozovite nas za besplatnu konsultaciju, pošaljite tekst na našu e-mail adresu ili jednostavno ispunite on-line obrazac.

U najkraćem roku dostavićemo Vam besplatan informativni obračun.

Uverite se u našu vrhunsku poslovnost i kvalitet, zatražite ponudu i cenovnik naših usluga.

Pošaljite dokument
za besplatnu procenu