Usmeni prevod

Usmeno prevođenje je jedan od najzahtevnijih i najsloženijih načina prevođenja. Prevodilac u hodu „hvata“ značenje govora govornika i odmah ga prebacuje sa jednog jezika na drugi, kako bi obezbedio komunikaciju između sagovornika.

Zavisno od toga da li se prevod čuje u isto vreme kada govornik izgovara svoj tekst ili tek nakon što je završio izlaganje, razlikujemo simultano i konsekutivno prevođenje.

Simultano prevođenje

Može da se odvija iz kabine ili šaputanjem onome kome se prevodi (takozvani šišotaž).

Iz kabine se prevodi sa jezika govornika na razne druge jezike.

Kod takozvanog šaputanja prevodilac tiho prevodi slušaocu, tako da je potrebno da se nalazi vrlo blizu njega. Zbog toga se na ovaj način obično prevodi jednoj osobi, a ređe malom broju ljudi.

Simultano prevođenje je jedan vrlo kompleksan proces, koji zahteva izuzetnu koncentraciju kako bi se čuo polazni tekst i zatim precizno preveo na ciljni jezik. Stoga prevodioci obično rade u paru i smenjuju se svakih deset do trideset minuta.

Konsekutivno prevođenje

Kod ove vrste prevođenja prevodilac pamti, uz pomoć beleški, ono što su govornici izgovorili i zatim to prenosi na drugom jeziku.

Prevodilačka agencija Translate Studio pruža usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja.

Naši prevodioci su profesionalci sa bogatim iskustvom, koji će Vam omogućiti neometano organizovanje:

  • Poslovnih sastanaka
  • Pregovora
  • Seminara
  • Prezentacija
  • Sajmova

 Zatražite orijentacionu ponudu i u najkraćem roku odgovorićemo na svaki Vaš zahtev.

Pošaljite dokument
za besplatnu procenu